Det är viktigt att alla som deltar i våra aktiviteter är medlemmar så att vår försäkring gäller. Här finns informationen kring vad försäkringen täcker.