Leon Axbom

föreläsa om mina egna erfarenhet både med att växa upp i en NPF familj, och om mina egna erfarenheter med autism.

Lilly Bergström

föreläser om adhd, asperger, boendestöd, familj, att inte kunna arbeta men ändå vara viktig. Lilly kan också “skräddarsy” föreläsningar som tex till matpersonal eller elever på en skola.

Jennie Kumpula

Föreläser om hur det är att leva med NPF i familjen och om hemmasittande barn.

Pia Wallenborg

föreläser om hur livet med barn med NPF ter sig och alla känslor likt erfarenheter man får, samt ge stöd för föräldrar. Berättar också om hur hennes resa varit med att få diagnos ADHD som vuxen, samt att hjälpa andra att förstå hur annorlunda ett föräldraskap kan vara.

Kim Georgsson Heinwall

föreläser om anhörigskap. Stigma, Sorg och framgångsfaktorer för anhöriga. NPF hos barn, tonåringar och vuxna. Stress, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom samt Suicid.

Magnus Mjörnman

föreläser om Autism, bemötande, stress, psykisk ohälsa, suicid, att ha autism på skola, och arbetsplatser.