Kim Georgsson Heinwall

Ordförande

Mari-Louise “Mimmi” Ohlsson

vice ordförande

Monica Jonasson

kassör och medlemsansvarig

Anki Bengtsson

sekreterare

Erik Jahn

Ledamot

Linda Forsberg

Ledamot

Lena Fransson

Ledamot

Leon Axbom

suppleant

Magnus Mjörnman

suppleant

Lilly Bergström

suppleant

Pia Wallenborg

Förenings-
funktionär

Jennie Kumpula

Förenings-
funktionär

Karin Mortensen

Förenings-
funktionär

Anders Bohlin

Förenings-
funktionär

Daniel Wildsén

förenings-funktionär

Frieda Sandberg Carlsson

förenings-funktionär

Ulrika Wee-Ellis

yogainstruktör och förenings-funktionär

Jack Heinwall

valberedning

Uffe Bengtsson

valberedning