Mari-Louise “Mimmi” Ohlsson

Ordförande

Kim Georgsson Heinwall

vice ordförande

Monica Jonasson

kassör och medlemsansvarig

Anki Bengtsson

sekreterare

Erik Jahn

Ledamot

Linda Forsberg

Ledamot

Lena Fransson

Ledamot

Martin Gustafsson

suppleant

Leon Axbom

suppleant

Magnus Mjörnman

suppleant

Lilly Bergström

suppleant

Pia Wallenborg

Förenings-
funktionär

Jennie Kumpula

Förenings-
funktionär

Karin Mortensen

Förenings-
funktionär

Krister Taruriainen

Förenings-
funktionär

Jack Heinwall

valberedning

Uffe Bengtsson

valberedning