Föreningsfunktionär är en funktion inom föreningen där du som medlem är med och hjälper till med det som du är intresserad av. Det kan vara allt från att anordna träffar, fixa fika, anordna grupper inom ett område som du är intresserad av i din del av länet, man kan också välja att vara med på möten gällande frågor som man är intresserad av.

När man är föreningsfunktionär så får man tillgång till all information som styrelsen jobbar med. Som föreningsfunktionär har du alltid fullt stöd från styrelsen och det föreligger inga krav på deltagandet, utan man är med så mycket man vill och orkar. Vill du bli föreningsfunktionär så hör av dig till oss, du behövs!