Dokumentation kring föreningens GDPR-ansvar, antagna på styrelsemötet 2024-05-07.

Attention Kronoberg använder ett medlemsregister som innehåller uppgifter om:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • E-post
  • Födelseuppgifter (För avkodat statistiklämnande)

Attention Kronoberg använder dessa uppgifter för att kunna administrera föreningens verksamhet inklusive medlemmarna.

* Medlemsregistret administreras av förbundets administratör, och finns digitaliserat på en lösenordsskyddad dator.

* Då en medlem begärt utträde ur förbundet, raderas personuppgifterna från medlemmen/intressenten från vårt aktuella register.

Information till våra medlemmar

Uppgifter om att vi har ett medlemsregister finns på vår publika webbplats: https://kronoberg.attention.se/.

I Attention Kronoberg har vi ett medlemsregister över våra medlemmar som innehåller uppgifter om:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • E-post
  • Födelseuppgifter (För avkodat statistiklämnande)

o Önskar du ett utdrag ur vårt register kan du kontakta vår administratör. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats: https://kronoberg.attention.se/

o Om du önskar rätta eventuella felaktiga uppgifter kontaktar du vår administratör. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats: https://kronoberg.attention.se/

o Efter avslutat medlemskap raderas dina medlemsuppgifter ur vårt aktuella medlemsregister.

o Har du klagomål på vårt sätt att hantera medlemsregistret kan du alltid vända dig till Datainspektionen.

* Om vi råkar ut för en “personuppgiftsincident”, t ex stulen dator eller datorintrång, rapporterar vi det till Datainspektionen inom 72 timmar.